مقالاتانواع لایت‌ها

انواع لایت‌ها

های لایت: زمینه تیره پایه‌ی دکلره شده با رنگ شده 6 با 7 باشد اختلاف رنگ زمینه و لایت به اندازه مش مشهود نیست
 لو لایت: روی موی روشن یا مش معکوس مش تیره 4 یا 6 با اکسیدان 10%
 سان لایت: مو را به پایه‌ی 7 می رسانیم رنگ ساژ طلایی 5 یا 2 استفاده می‌کنیم
 دارک لایت: ردیف استفاده می‌شود موها را به پایه می‌رسانیم از 4 تا 9 ردیف شده رنگساژ می کنیم اگر دکلره مختلف باشد رنگ ساژ 3 و 6 می کنیم
 مووی لایت: 7 یا 3 رنگ مختلف استفاده می‌شود با کلاه درآورده از رنگ‌های شرابی، بنفش تیره، شرابی روشن، شرابی خیلی روشن، صورتی، کرمی روشن 6/2 الي11/2 يا 6/5 الي 5 /9. دی لایت: ریشه تیره و ساقه روشن
 های لایت: نیمی روشن و نیمی تیره به افقی یا عمودی یا لایه‌ای. وی ولایت: موهای تیره و متوسط رنگ‌های شرابی و بنفش بگیرد. لایت شعله‌ای: رنگ آتش. استار لایت: به شکل ستاره دکلره می‌کنیم و به رنگ دلخواه رنگ ساژ می‌کنیم
 لایت پوش: همه موها را پوش می‌دهیم 2 سانت از نوک موها را دکلره می‌کنیم و به همه رنگ‌ ساژ می‌زنیم
 گربه‌ای: پنجه گربه یعنی موها را بافته و قسمت‌های روی مو را مواد زده و بعد از رسیدن به پایه مورد نظر رنگ‌ساز می‌کنیم
 پلنگی: موها را از کلاه به صورت نیمه در می‌آوریم نوک موها بیرون نمی‌آید
 ببری: روی موهای روشن انجام می‌شود با شابلون یا فویل قسمت‌های جدا شده تیره می‌شود
 بارانی: زمینه‌ی تیره و شابلون موها را روشن می‌کنیم
 برفی: روی موهای تیره را با کلاه به صورت پلنگی بیرون می‌کشیم
 شطرنجی: به صورت ضخیم‌تر تکه‌ها را برمی‌داریم به صورت سفید و سیاه شطرنج
13,245تعداد نمایش:
1396/04/14تاریخ: