مقالاتنمایندگی‌های اخذ شده

نمایندگی‌های اخذ شده

1. GAP  (کالای مراقبت از مو) متعلق به شرکت کیندای محصول مشترک کشورهای ژاپن و سریلانکا.
2. PARIS BLEU  (عطریات) متعلق به شرکتSPPC  محصول کشور فرانسه.
3. MARCOSERUSSI  (عطریات) متعلق به شرکت ZENITH محصول کشور فرانسه.
4. PAGE PERFUME  (عطریات) متعلق به شرکت PAGE محصول کشور فرانسه.
5. YVE DE SISTELLE (عطریات) متعلق به شرکت SPPC محصول کشور فرانسه.
6. 7th Heaven (محصولات مراقبت از پوست) متعلق به شرکتMONTAGNE JUNESSE   انگلستان.
7. LA RIVE (عطریات) متعلق به شرکت LA RIVE  لهستان.
8. CHEVINGNON (عطریات) متعلق به شرکت BOGART فرانسه.
9. CELINE (محصولات مراقبت از مو) متعلق به شرکتPRICHE  اسپانیا.
10. INDOLA(محصولات مراقبت از مو) متعلق به شرکت HENKEL آلمان.
11. PAUL MITCHELLE(محصولات مراقبت از مو) متعلق به کشور ایتالیا.
12. EVELINE (محصولات آرایشی و مراقبت از پوست) متعلق به کشور لهستان.
13. PIERRE CARDIN (محصولات آرایشی و بهداشتی) محصول مشترک فرانسه و ترکیه.
14. TED LAPIDUS(عطریات) متعلق به شرکت BOGART فرانسه.
15SCHWARZKOPF (محصولات آرایش مو و بهداشتی) متعلق به شرکت HENKEL آلمان.
4,917تعداد نمایش:
1400/07/04تاریخ: