مقالاتانواع عطر و خواص آنها

انواع عطر و خواص آنها

همان طور که درصد غلظت ترکیبات معطر کاهش می‌یابد، شدت و طول عمر عطر نيز کاهش می‎‌یابد ترکیب آب و الكل بعنوان حلال مواد معطر بكار ميرود. در عمل گرمای بدن سبب مي‌گردد تا حلال به سرعت تبخير شده و عطر بروی پوست باقی بماند تا بتدریج طی چندین ساعت تبخير گردد. ما مجبوریم از همان معيار چشایی برای شناسایی نوع بوی عطر استفاده کنيم: "شيرین"، "تلخ"، "ترش". چند رده بندی دیگر مانند انواع رایحه گلها یا ميوه‌ها یا حتی بوی چوب درختان و شکلات و توتون نيز وجود دارد ولی این سه نوع رایحه به اضافه "سرد" و "گرم" ساد‌ه‌ترین معيارهای ما برای شناسایی عطرها هستند. علاوه بر صفات "تند" و "ملایم" شاید بشود صفتهای "سنگين" یا "سبک" را هم به کار برد. برخی از عطرها ترکيبی از این سه رایحه به اضافه سردی و گرمی هستند مثلاً عطرهای گرم و شيرین یا سرد و تلخ یا تند و شيرین با تندی و ملایمت های مختلف. عطرهای گرم و شيرین و تلخ : مناسب برای فصول سرد یا مناطق سردسير عطرهای سرد و تلخ یا ترش : مناسب برای فصول گرم یا مناطق گرمسير و مجالس دوستانه عطرهای تند از هر نوع : برای ميهمانی ها و مجالس نوع و فصل استفاده هم البته اول بستگی به ذائقه بویایی شما دارد.
11,261تعداد نمایش:
1396/05/10تاریخ: