مقالاتانتخاب كرم هاي تثبيت كننده مناسب براي رنگ كردن

انتخاب كرم هاي تثبيت كننده مناسب براي رنگ كردن

شيوه هايي براي (صاف كردن موهاي مجعد/فر زدن) يا موهاي حساس:
 زمان تثبيت رنگ بايد از 5 تا 10 دقيقه باشد و كاهش يابد. در غير اينصورت رنگ موهايتان روشن تر از رنگ مورد نظرتان خواهد بود.
 موهاي ضخيم يا بسيار زمخت براي رنگ كردن اين نوع موها بايد زمان تثبيت رنگ را به مدّت 5 تا 10 دقيقه افزايش دهيد تا رنگ مطلوب بدست آيد و پوشش مناسبي براي موهاي خاكستري بوجود آيد

موهاي ضخيم يا بسيار زمخت از ميزان كافي رنگ موي انتخابي خود به اضافه كرم تثبيت كننده رنگ مو بنابر جدول و تركيبي از يك حالت دهنده قوي استفاده كنيد.

نحوه مصرف
 مخلوط رنگ را كه بصورت كرم مي باشد استفاده كنيد و سپس موهايتان را شامپو بزنيد و دور از آن كاملاً خشك كنيد.
10,811تعداد نمایش:
1396/04/14تاریخ: