مقالاتنكات احتياطي در مصرف رنگ موها

نكات احتياطي در مصرف رنگ موها

ابتدا آزمايش حساسيت را براي (آزمايش حساسيت پوست) 48 ساعت قبل از هر بار رنگ آميزي انجام دهيد.
 چنانچه سابقه اي از حساسيت به رنگ مو داريد و يا نسبت به روشن كننده ها و تثبيت كننده هاي رنگي حساس هستيد از اين مواد استفاده ننمائيد
 هيچگاه از رنگ مويي كه به آن حساسيت داريد استفاده نكنيد، يا چنانچه دچار خارش و يا آسيب در غشاي پوست سر شديد، از اين ماده استفاده ننمائيد زيرا احتمال دارد كه باعث ايجاد حساسيت شديدتر در پوست سرتان شود.
 اگر مواد رنگ مو به چشمانتان نفوذ كرد، بلافاصله آن را با آب تميز شستشو دهيد و در صورت نياز با پزشك خود يا چشم پزشكتان مشاوره كنيد و توصيه هاي ضروري را دريافت نمائيد تا از گستردگي آسيب پيشگيري كنيد
 اگر بايد از لنز در طي رنگ آميزي موهايتان استفاده كنيد، جنانچه رنگ مو به چشمانتان وارد شد، در ابتدا، لنز را از چشمان خود خارج كنيد، سپس بلافاصله با مقدار زيادي آب تميز، چشمان خود را شستشو دهيد و با پزشكتان مشاوره كنيد
 چنانچه پوست شما با اين ماده شيميايي آغشته شد، بلافاصله آن را پاك كنيد، و با دستمال مرطوبي يا حوله تميز نمائيد. در صورتي كه در طي رنگ كردن موهايتان احساس سوزش، خارش يا سوختگي قسمتي از غشاي پوست سر داشتيد بلافاصله با آب ولرم آنرا بشوئيد و از مصرف اين رنگ مو خودداري كنيد
 چنانچه آسيب ادامه داشت و ناراحتي شما برطرف نشد، با پزشك خود مشاوره كنيد. قبل از رنگ كردن موهايتان، هميشه با پزشك مشورت كنيد.
 در طي رنگ كردن موهايتان از دستكش مناسب استفاده كنيد. بعد از رنگ كردن موهايتان ، آنرا موقت شتسشو و آبكشي نمائيد. مواد شيميايي و رنگ موها را از دسترس كودكان دور نگهداريد. از رنگ مو براي رنگ كردن موهاي كودك خود احتراز جوئيد
9,071تعداد نمایش:
1396/04/14تاریخ: