مقالاتانواع رنگ موها

انواع رنگ موها

رنگ موهاي موّقت
 رنگ هاي موّقت مو به سهولت بر موها تأثير دارند و به محض شسته شدن از بين مي روند. آنها به شكل لوسيون، كرم ها، ژل، خمير ژله اي، اسپري ها (افشانه ها) و پودرهاي پوشاننده وجود دارند
 اين نوع رنگ مو عمدتاً در مورد رنگ هاي روشن تر و درخشان تر بكار مي روند تا رنگ هاي نيمه موّقت و يا دائم. رنگ هاي موّقت غالباً براي اوقاتي خاص و برخي از مراسم ويژه براي وقايع، جشن ها و مراسم خاص استفاده مي شوند.
 مولكول هاي رنگدانه اي در رنگ موي موّقت، درشت مي باشند و نمي توانند در پوسته لايه بشره پوست نفوذ كنند، در عوض، اين ذرّات رنگي جذب مي شوند (كاملاً به سطح پوست مي چسبند) تا موها نرم تر به نظر برسند، اين رنگ ها به سهولت با شامپو كردن از بين مي روند

 رنگ موهاي نيمه موّقت
 اين رنگ موها داراي مولكول هاي نسبتاً كوچكتري (ريزتري) از رنگدانه هاي موّقت است و در نتيجه تا اندازه اي در بدنه مو نفوذ مي نمايند و در پوسته مو رسوب مي كنند و در بخش خارجي سطح مو باقي مي مانند. اين رنگ ها بتدريج از موها زدوده مي شوند و زماني كه به موها شامپو زده مي شود و يا بعد از 6-5 بار شستشو از بين مي روند. در رنگ موهاي نيمه موّقت از داروي ظهور يا تثبيت كمتري استفاده مي كنند، پروكسيد يا آمونياك دو ماده كم ضرر شيميايي مي باشد كه آسيب چنداني به موهاي حساس و شكننده نمي رساند

 رنگ موهاي دائم
 اين رنگ موها در واقع دائم مي باشند و در اثر شستشو از بين نمي روند، آگر چه امكان دارد كم رنگ تر شوند. اين رنگ موها شامل انواع رنگ ها و حالات است. آنها موهاي سفيد را سايه روشن هاي مد و زيبا (فانتزي) هستند
 كليه رنگ موهاي دائم شامل عنصر آلكالين و در اغلب اوقات آمونياك هستند و با داروي ظهور يا تثبيت ديگري از جمله عنصر اكسيداسيون (پروكسيد هيدروژن) مخلوط شده اند
 هنگامي كه از رنگ موي شامل مواد آلكاليني استفاده مي شود، مسلماً از داروي ظهور يا تثبيت كننده اي كه داراي عملكرد شيميايي است و رنگدانه هاي رنگ مو قادر به نفوذ و ورود در قشر يا پوسته مو مي باشند، در صورتي كه ملانين را احاطه كرده اند. به موها رنگ مي بخشند. ملانين براي روشن تر كردن مو مي باشد و در نتيجه اين ماده با رنگ جديد جايگزين مي شود.
12,274تعداد نمایش:
1396/04/14تاریخ: